top of page

हाम्रो मानक आकार मोड्युलहरूमा थप जानकारीको लागि, तलको लिङ्कहरूमा क्लिक गर्नुहोस्।

कुनै इमेल  or फोन नम्बर आवश्यक छैन

UPS:

160 kVA

300 kVA

500 kVA

750 kVA

1000 kVA

1200 kVA

1330 kVA

2 x 750 kVA

सामान्य जानकारी
E3 - 750 kW उदाहरण
500 kVA UPS Module 
250 सिंक्रोनस
bottom of page